หน้าเว็บ

หน้าแรก


เว็บไซต์ส่วนตัวของพระมหาทองสมุทร ธมฺมาทโร พระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๒ ประจำประเทศ สหรัฐอเมริกาไปร่วมกิจกรรมงานศพ ที่สไลน่า แคนซัส ล่าสุด
๑๓-๒๐ พ.ย. ๖๐  (คลิ๊กเพื่อดู)