หน้าเว็บ

หน้ารวมลิงพระพุทธศาสนา


เว็บไซต์เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนา
รวมลิงค์พระพุทธศาสนา
ปัจจุบันนี้ เราคงปฏิเสธไม่ได้ว่า อินเตอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรา เว็บนี้จึงทำขึ้นเพื่อเป็นปากทางเข้าสู่การศึกษาพระพุทธศาสนา ของชาวพุทธบนโลกอิน เตอร์เน็ต เพื่อเป็นการส่งเสริมให้ชาวพุทธได้เข้าถึงพระพุทธศาสนาอย่างหลากหลาย อย่างครบถ้วน ฉะนั้น เมื่อท่านเข้ามาแล้ว ขอให้เดินเที่ยวชมเว็บให้ทั่วๆ อาจจะเจอเพชร สิ่งท่านอยากได้ก็ได้ หากความดีจะเกิดขึ้นจากการทำเว็บไซต์นี้ ขอร่วมกันบูชาคุณของ พระพุทธเจ้าของเราด้วยกัน และขอให้ทุกท่านจงเก็บเกี่ยวความรู้ให้มากที่สุดนะ
เรื่องย้อนหลัง

 • พระสูตร ณ เชตะวัน....อากังเขยยสูตร ว่าด้วยความหวัง ๑๗ ประการ
 • ภยเภรวสูตร...ว่าด้วยความขลาดกลัว
 • ธัมมทายาทสูตร..ว่าด้วยทายาทแห่งธรรม
 • พระสูตรที่ทรงแสดง ณ พระเชตะวันมหาวิหาร
 • เหนือพื้นดิน...ยังมีน้ำ
 • ลักขณสูตร ว่าด้วยลักษณะมหาบุรุษ ๓๒ ประการ
 • มหาปทานสูตร ว่าด้วยพระประวัติของพระพุทธเจ้า ๗ พระองค์
 • พระสูตรที่ปรากฏ ณ เชตวันมหาวิหาร "โปฏฐปาทสูตร"
 • พระสูตรที่ทรงแสดง ณ พระเชตวัน
 • ว่าด้วย...ผู้ดำเนินไปในทางที่ตรง
 • วันพระ
 • เจ้าอาวาส..สมควรมีคุณลักษณะอย่างไร?
 • มด กะ หมา....นิทานวันนี้ค่ะ
 • กรรม...หนอ...กรรม
 • ศีล.....เป็นสะพานอันมีศักดิ์ใหญ่
 • ๘..โดย..ตามความคิด
 • โพธิธรรมทีปนี...ว่าด้วยธรรมวิเศษ
 • พุทธศิลป์...เกิดขึ้นตามคติความเชื่อความศรัทธา
 • พุทธศิลป์.....สร้างขึ้นเพื่อรับใช้พระพุทธศาสนาโดยตรง
 • ใต้ร่มแห่ง สติปัญญาญาณ
 • หาเวลาให้ตัวเองบ้าง
 • อย่าลืมดูแลหัวใจคนอื่น…ด้วยความถ่อมตน
 • โสภณสูตร : ว่าด้วยบุคคลผู้ทำหมู่ให้งาม
 • ดอกบัว : อิทธิพลความเชื่อ
 • สมบัติตายาย...
 • ทำอย่างไรจะหายโกรธ
 • พระภิกษุสงฆ์ ท่านเย็นแล้วแน่นอน
 • พอดี จึงดี...
 • สิ่งที่ตีค่าเป็นเงินไม่ได้
 • การท่องเที่ยวเชิงพุทธ..พาไปวัดสุทัศน์ฯเป็นวัดแรก...
 • ความว่าง
 • วิเคราะห์ธรรมบท เรื่องที่ ๒
 • สาระธรรมจากคัมภีร์ธรรมบท เรื่องที่ ๑
 • จีวรแดง : บทสนทนาระหว่างหลวงตากับไอ้จุก
 • สิ่งศักดิ์สิทธ์ : บทสนทนาระหว่างหลวงตากับไอ้จุก
 • ธรรมบท...เรื่องราวของพระภิกษุชาวเมืองโกสัมพี
 • ปลาปากเหม็น
 • วันมาฆบูชา...อีกครั้งวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์
 • ร่มเงาแห่งรัก วิถีแห่งมิตรไมตรี
 • มูล บ่อเกิด หลัก ยอด และแก่นของธรรม
 • พระพุทธเจ้า ตรัสพระคาถานี้.....แก่นางยักษ์ชื่อกาลี
 • พระพุทธเจ้า ตรัสพระคาถาภาษิต..สอนพระติสสเถระ
 • หวัดดีปีใหม่ 2553 ด้วยธรรมภาษิตเรื่องที่ ๒ นะเจ้าค่ะ
 • หวัดดีปีใหม่ ๒๕๕๓...ด้วยธรรมบท ท่านจักขุปาลเถระ..นะคะ
 • คำว่าวิกาล...แปลว่า...???
 • ลูกวัด คู่กับ เจ้าวัด
 • กัลยาณมิตร..แสงอรุณของดวงอาทิตย์
 • ธรรมะธัมโม เป็นสำนวน ที่น่ารู้....
 • หนึ่งในดวงใจของปวงชนชาวไทย
 • เหตุผลที่คนชั่ว
 • โรคประจำตัว
 • ห้องน้ำสุดสวยๆๆๆ วัดบางพลี
 • ......Why Worry....
 • บนความแตกต่างที่มีเพียงเรา
 • โอ่งน้ำมนต์ ของหลวงตาชัยยัสสุ
 • เจ็ดมหัศจรรย์ของโลก
 • คน ที่เป็น เพื่อน
 • ชีวิตที่สงบ
 • ทุกข์เป็นเพื่อนที่ดีของเราเอง
 • วันแม่....มีประวัติความเป็นมาอย่างไรนะ....
 • ข้อคิดจากนิทานชาดก ลิงพระโพธิสัตว์
 • ความคืบหน้า...ห้องสมุดบ้านพระธรรม
 • อย่าลืมไปวันเทียนกันนะคะ....อาสาฬหบูชา ธรรมยาตราคุ้มครองโลก
 • เหตุที่ได้ชื่อว่า "อัญญาโกณฑัญญะ"
 • วันอาสาฬหบูชา วันประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก
 • บทอธิษฐาน..บางบทที่ไม่ค่อยได้ใช้กัน
 • มุมมองใหม่จากคัมภีร์
 • ตัวการใหญ่อยู่ที่นี่....
 • สายธารใจ หลั่งไหลสู่โครงการบ้านพระธรรม
 • โครงการบ้านพระธรรม ห้องสมุดเพื่อน้องๆ....วัดบ้านด่าน
 • วันอัฏฐมีบูชา ที่ชาวพุทธ ลืม และไม่รู้จัก
 • เตรียมตัวอย่างไร?..ก่อนไปเวียนเทียน
 • วันวิสาขบูชา...วันสำคัญสูงสุดในทางพระพุทธศาสนา
 • ก้าวแรกของชีวิต....อยู่ที่การรู้จักเลือก
 • มากย่อมมาจากน้อย (๑ นาที เพื่อชีวิต)
 • บรรเทิงธรรมกับนิทานเบา ๆ
 • จิตกับแผ่นดิน
 • จิตหนึ่ง (One Mind)
 • ขอบคุณที่กรุณา
 • สุปปพุทธะ ผู้เป็นโรคเรื้อนทั้งตัว แต่มีศรัทธาที่มั่นคง
 • บทสวดโพชฌงค์ 7 มีความสำคัญลึกซึ้งมากกว่าที่คิด
 • สิ่งซึ่งไม่ใช่ตัวมันเอง
 • ปัญญา ๓ ประเภท
 • บทวิเคราะห์เรื่องปัญญา
 • .....มองต่างมุม......
 • อีกมุมหนึ่งของมาฆบูชา
 • ๑ นาที เพื่อชีวิต ผลงานเขียนของท่านพระธรรมกิตติวงศ์
 • ข้อพิจารณาเรื่องชีวิตตามแนวปฏิจจสมุปบาท
 • ๑ นาที เพื่อชีวิต...ผลงานเขียนของพระธรรมกิตติวงศ์
 • คำกลอนไพเราะ ที่เป็นคติธรรม
 • คาถาสำหรับการเดินทางให้ถึงที่หมาย
 • พินิจคนกับต้นไม้
 • พระพุทธลักษณะที่ควรทราบ บทความของคุณพระจันทร์แดง
 • ๔ ขั้นบันไดดับทุกข์ บทความของคุณณัฐรดา
 • ชีวิตในละครที่กำลังยอดฮิต
 • บ้านพระธรรม ขอเชิญร่วมเขียนถวายพระพร แด่ในหลวงพ่อของเราค่ะ
 • ธรรมะของพ่อ เรื่อง สติ
 • ความจริงใจต่อผู้อื่นเป็นของสำคัญมาก องค์พ่อหลวงเคยตรัสไว้ ปี๒๕๒๔
 • ตัวการแห่งปัญหาทั้งปวง ?
 • หมวดพระไทย หมวดลิงค์ธรมะ/บาลี หมวดวีดิโอ/เสียง หมวดดาวโหลด
  สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ วัดพิชัยญาติฯ พระนิพพาน เสียงสวดมนต์  (เสียง) ดาวโหลดธรรม/บาลี 01
  หลวงพ่อจรัญ พระไตรปิฏก  อ.คึกฤทธิ์ ฟังธรรมดอทคอม(เสียง) ดาวโหลดธรรม/บาลี 02
  หลวงพ่อฤาษีลิงดำ 8,4000 (พระไตรปิฎก) ธรรมะบันดาลใจ(วีดิโอ) thaiEbook
  หลวงพ่อเจ้าคุณโชดก พระไตรปิฎกฉบับประชาชน โพธิยาลัย(เสียง ดาวโหลดหนังสือมนต์พิธี    
  เจ้าคุณป.อ.ปยุตฺโต รวมเว็บศาสนา1 เทศน์ลำดับญาณ (วีดิโอ) ดาวโหลดมังคลัตถะทีปนี    
  หลวงพ่อจรัญ รวมเว็บศาสนา 2 สนทนาธรรม (วีดิโอ) ดาวโหลดศาสนาในอาเซีย
  หลวงพ่อพุทธทาส แนวคำถามคำตอบธรรมะ เรียนบาลีไวยากรณ์ (วีดิโอ) ดาวโหลดจากเว็บธรรมจักร
  หลวงพ่อปัญญานันทะ พระสังฆราชไทย การบรรลุของพระอริยสาวก(เสียง) ดาวโหลดหลักสูตรเปรียญ
  พระอายจารย์พยอม มหาเถรสมาคม อันตรธานปริวรรต(วีดิโอ) ดาวโหลดธรรมะมากมาย
  พระอาจารย์สมรักษ์ มหาจุฬาฯ ปัญจะมหาวิโลกนะ (วีดิโอ) ดาวโหลดเพลงธรรมะ
  พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เว็บสมัชชาสงฆ์ไทย พระอาจารย์สุดใจ ทันตมโน เสียง ดาวโหลดเพลงธรรมะ
  พระมหาสม สิริปัญโญ buddhist-elibrary.org เทวดาตกสวรรค์ (วีดิโอ) ฟังและดาวโหลดเสียงธรรมะ
  พระมหาไพโรจน์ สำนักงานพุทธฯ    วีดิโอ หนีนรก (วีดิโอ) PDF download
  พระมหาสมปอง มุทิโต โพธิยาลัย วีดิโอชมนรก    ดาวโหลดเสียงสอนบาลี
  พระมหาสมปอง พลังจิตดอทคอม วีดิโอเกี่ยวกับวันมาฆบูชา ดาวโหลดไฟล์ปทรูปสิทธ
  ท่านว.วชิรเมธี ธรรมไทย วีดิโอเกี่ยวกับวันวิสาขบูชา ดาวโหลดหนังสือบาลี ท่ามะโอ
  พระอาจารย์คึกฤทธิ์ วัดท่ามะโอ วีดิโอเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชา ดาวโหลดไฟล์พระไตรปิฏก
  ดร.พระมหาถนัด วัดญาณเวศกวัน วีดิโอเกี่ยวกับวันเข้าพรรษา  
  สมัชชาสงฆ์ไทย อลิตเติลบุดด่ะ วีดิโอเกี่ยวกับวันออกพรรษา  
    ธรรมทูโก ถวายพระเพลิงพระบรมศพ(วีดิโอ)  
    buddhanet.net/ วีดิโอเกี่ยวกับวันพระ  
    พระไทยเน็ต พระบรมสารีริกธาตุ(วีดิโอ)  
    ยุวสงฆ์ วีดิโอจากวัดท่ามะโอ  
    ยุวพุทธฯ วีดิโอกรรมฐานจากวัดท่ามะโอ  
    เด็กดี วีดิโอกรรมฐานจากหลวงพ่อจรัญ  
    วัดสามแยก วีดิโอมารยาทไทย  
    สวนโมกข์ วีดิโอเสถียร โพธินันทะ  
    faceแฟนคลับธรรมะ วีดิโอสาธยาย พระไตรปิฎก  
    วัดเสมียนนารี วีดิโออาจารย์สมภพ โชติปัญโญ  
    สนทนาธรรม วีดิโออาจารย์สมภพ โชติปัญโญ  
         เทวดาตกสวรรค์ เสียงอ่านพระไตรปิฎก  
        เทวดาตกนรก ฟังพระธรรมบท  
    กระดานบอร์ดวัดท่ามะโอ วีดิโอวัดท่ามะโอ  
    สำนักปฏิบัติธรรมยอดนิยม วีดิโอสอนจากวัดจากแดง  
    ศูนย์มัลติมีเดียวัดนาป่าพง มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์ (เสียง)  
    http://www.pratripitaka.com/ ทางสายกลาง (เสียง)  
    เว็บเรียนบาลี อ.มหาเวทย์ เสียงสวดมนต์จาก พระอาจารย์สมรักษ์  
    http://www.buddhanet.net/ ฝรั่งสวดมนต์  
    วิปัสสนาไทย ทำวัตรเช้าแปล  
    สายด่วนชาวพุทธ ทำวัตรเย็นแปล  
    เว็บบอร์ดชาวพุทธ ธรรมคีตะ  
    แนวคำถามคำตอบธรรมะ เรียนบาลีทางเน็ต (วีดิโอ)  
    โกลาหล ธรรมปาฐกถา วัดจากแดง เสียง  
    ธรรมสโมธาน ธรรมปาฐกถา วัดจากแดง 02เสียง  
    พุทธการกธรรม ศิษย์วัดท่ามะโอ จัดรายการ และสอน  
    พระมหาชนก บารมี ๓๐ ทัศ (วีดิโอ)  
    ทูเรนิทาน แฉอาหารฝรั่ง  
    สันติเกนิทาน (อวิทูเรนิทาน) พระเจ้าสิบชาติ (เสียง)  
    ซเบอร์วนาราม มงคลสูตร (เสียงฝป  
    ภาพพระพุทธเจ้า อานิสงส์การฟังพุทธพจน์ (วีดิโอ)  
    รวมข้อมูลเกี่ยวกับห้องพระ เรียนบาลีไวยากรณ์ใหญ่ (เสียง)  
    กลอนธรรมะ และทั่วไป    
    ตำราเรียนวัดท่ามะโอ    
    บาลีใหญ่ พระไตรปิฎก    
    มูลนิติอมตะ    
  ติดต่อเว็บมาสเตอร์ http://tongsamut.blogspot.com/
  Linksโลก
  .panoramio.com/
  google play
  เทคนิคต่างๆ
  การเดินทาง
  More videos
  เรียนภาษาอาดัม
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
  ลิงค์ทางธรรมที่น่าสนใจ
   
  1 พระพุทธเจ้าแสดงทัศนคติเกี่ยวกับความรักไว้ว่าอย่างไร? (คลิ๊ก)
  2 เรียนไวยากรณ์ใหญ่ จากรพะอาจารย์ประนอม วัดจากแดง (คลิ๊ก)
  3 ดาวโหลดบาลีใหญ่ ปทรูปสิทธิ (คลิ๊ก)
  4 อ่านหนังสือภิธานวรรณนา (คลิ๊ก)
  5 หนังสือบาีลีใหญ่ (บางส่วน) (คลิ๊ก)
  6 แหล่งรวมหนังสือพระพุทธศาสนา (คลิ๊ก)
  7 ดาวโหลดพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ฉบับมหามกุฏราชวิทยาลัย
  (จำนวน ๙๑ เล่ม)PDF (คลิ๊ก)
  8 พระไตรปิฎกบาลีอักษรไทย ฉบับสยามรัฐ(จำนวน ๔๕ เล่ม) (คลิ๊ก)
  9 รวมลิงค์พระพุทธศาสนาที่ดีเว็บหนึ่ง (คลิ๊ก)
  10 มหาบาลีวิชชาลัย (คลิ๊ก)
  11 เว็บเรียนบาลีของพระอาจารย์มหาสมปอง วัดมหาธาตุฯท่าพระจันทร์ (คลิ๊ก)
  12 ฟังการเจริญพระพุทธมนต์ (คลิ๊ก)
  13 ฟังเสียงสวดมนต์ของพระอาจารย์สมรักษ์ พระคันธสาราภิวงศ์ (คลิ๊ก)
  14 ฟังมงคลสูตร จากพระอาจารย์มหาสมปอง มุทิโต วัดมหาธาตุฯ (คลิ๊ก)
  15 slide share แหล่งรวมหนังสือEbook (คลิ๊ก1) (คลิ๊ก 2)
  16 สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา (คลิ๊ก)
  17 วัดพระมหาชนก จอร์เจีย (คลิ๊ก)
  18 วัดบุศย์ธรรมวนาราม (คลิ๊ก)
     
     
     
     
     
  ลิงค์ทางโลกทั่วไปที่น่าสนใจ
   
    Laoitv usa
    http://goodideatv.tv/
    http://www.sabaideetv.com/
    ดูทีวีฟรีhttp://aseaniptv.com/thaitv
    http://www.justin.tv
    การทำPDF เป็น Word
    ดาวโหลดโปรแกรมแปลงไฟล์PDF เป็น Word
     
   
  ห้องสนทนา ผู้ดูแลระบบ อัพโหลดเว็บ
  วิธีใช้งานบอร์ด วีถีชีวิตบ้านๆ  
  วิธีการปรับแต่งบอร์ด    

  Linksโลก
  เว็บฟรี
  เว็บฟรี
  Ebookthai
  คลังหนังสือ
  เว็บฝากไฟล์
  สำนักงานตำรวจ
  พันทิพย์ดอทคอม
  บ้านมหา
  goodideatv.tv
  ดาวโหลดโปรแกรม
  ดาวโหลดโปรแกรม
  เปาปุ้นจิ้น
  สวดมนต์เน็ตเวิร์ค
  Justintv
  เว็บฝากวีดิโอ
  skype
  multiply.com
  slideshare
  slideshow.com
  ฝากไฟล์
  เว็บฟรี ที่สมัคร
  .liveleak.com/
  หนังสือพิมพ์
  พจนานุกรม
  มูลนิติอมตะ
  แหล่งรวมลิงค์1
  ฟังภาษา
  แฉอาหารฝรั่ง
  วิธีการรวมไฟล์PDF
  เว็บซื้อของ
  ฟอร์ทเวิร์ท